Szkolenia i kursy

SZKOLENIA NA TERENIE KRAJU

Aktualną ofertę realizowanych szkoleń i kursów można znaleźć w zakładce OFERTA EDUKACYJNA pod adresem:

www.podyplomowe.wsh.pl/OFERTAEDUKACYJNA/Szkoleniaikursy/Wykazszkolenikursow

Szkolenia Biura Kariery

Biuro Kariery Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu zaprasza słuchaczy do udziału w bezpłatnych szkoleniach, wykładach i warsztatach.

Współczesny rynek pracy wymusza na pracownikach stałe podnoszenie kwalifikacji, znajomość języków obcych, dyspozycyjność, kreatywność, operatywność i szybką zmianę do otaczających warunków pracy. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, proponujemy studentom udział w warsztatach szkoleniowych prowadzonych przez praktyków, specjalistów z branży. Tematyka jest przeróżna, w trakcie szkoleń można poznać zasady pisania dokumentów aplikacyjnych, poznać zasady tworzenia marketingowego wizerunku własnej osoby, doskonalenia umiejętności prowadzenia rozmów z pracodawcą czy dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferta szkoleń Biura Kariery:

 • Skuteczne narzędzia poszukiwania pracy za granicą;
 • Metody i techniki poszukiwania pracy;
 • Sztuka skutecznej perswazji;
 • Mowa ciała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Poznaj swój potencjał zawodowy;
 • Rozmowa kwalifikacyjna;
 • Zaplanuj swoją karierę;
 • Bezpieczny wyjazd- Bezpieczny powrót- Jak poszukiwać pracy za granicą;
 • Jak założyć własną działalność gospodarczą?
 • Szkolenia z zarządzania projektami w oparciu o PMI-PMBoK;
 • Sztuka autoprezentacji zawodowej;
 • Psychologiczne konsekwencje po utracie pracy.

Szkolenia i kursy językowe

WSH umożliwia studentom naukę pięciu popularnych języków obcych: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, rosyjskiego i francuskiego.

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych lektorów, którzy zwracają szczególną uwagę na rozwijanie umiejętności sprawnego porozumiewania się. Kładą także duży nacisk na naukę specjalistycznego słownictwa biznesowego i technicznego.

WSH umożliwia również studentom w trakcie nauki przygotowanie się do uzyskania międzynarodowych certyfikatów językowych, otwierających drogę do sukcesu w sferze edukacji, pracy i biznesu, takich jak TOEIC, TOEFL, WiDaF, TFI na wszystkich poziomach zaawansowania.

Wyższa Szkoła Handlowa jest jedynym w Radomiu ośrodkiem certyfikacyjnym ETS (Educational Testing Service).

Szkolenia informatyczne

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu oferuje szereg szkoleń z branży IT, które organizowane są na Wydziale Studiów Strategicznych i Technicznych:

1. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL

Kurs ECDL obejmuje 90 godzin ćwiczeń w ramach modułów:

 • Użytkowanie komputerów
 • Przetwarzanie tekstów
 • Arkusze kalkulacyjne
 • Bazy danych
 • Grafika menedżerska i prezentacyjna
 • Usługi w sieciach informatycznych

Osoby, które uczestniczyły w kursie przystępują do egzaminów certyfikacyjnych ECDL w Laboratorium ECDL w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu.

2. Certyfikowany instalator sieci strukturalnych i światłowodowych 3M

Kurs certyfikowanego instalatora sieci strukturalnych 3M obejmuje 24 godziny z podziałem na wykłady i ćwiczenia. W ramach wykładów (10 godzin) omawiane są następujące zagadnienia: sieci ogólne, topologie, nośniki, zasady montażu. Podczas ćwiczeń (14 godz.) przedstawiona będzie tematyka z zakresu montażu, podłączania i testowania sieci miedzianych, światłowodowych i radiowych.

Osoby, które ukończą kurs otrzymają certyfikat autoryzowanego instalatora sieci strukturalnych 3M.

3. Certyfikowany projektant sieci strukturalnych i światłowodowych 3M

Kurs certyfikowanego projektanta sieci strukturalnych 3M obejmuje 30 godzin z podziałem na wykłady i ćwiczenia. W ramach wykładów (10 godzin) omawiane są następujące zagadnienia: zasady, normy, elementy projektu sieci strukturalnej. W ramach ćwiczeń uczestnicy kursu wykonują projekt, dokumentację sieci strukturalnej z uwzględnieniem pomiarów końcowych sieci.
Osoby, które ukończą kurs otrzymają certyfikat autoryzowanego projektanta sieci strukturalnych 3M.

4. Europejski certyfikat umiejętności komputerowych – CAD
– poziom średniozaawansowany

ECDL CAD to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego Wspomagania Projektowania. CAD to skrót od Computer Aided Design – Komputerowe Wspomaganie Projektowania.
Certyfikat ECDL CAD zaświadcza o posiadaniu podstawowych umiejętności wykorzystania narzędzi CAD do tworzenia rysunków dwuwymiarowych (2D).Kurs obejmuje 20 godzin ćwiczeń i dotyczy tworzenia i edytowania obiektów rysunkowych, tolerancji geometrycznych, stylów wymiarowania, bloków i atrybutów oraz zarządzanie warstwami.Osoby, które uczestniczyły w kursie, przystępują do egzaminów certyfikacyjnych ECDL w Laboratorium ECDL Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.

5. Certyfikat umiejętności w zakresie oprogramowania Inventor
– poziom średniozaawansowany

Kurs to 30 godzin ćwiczeń, które obejmują zaawansowane techniki modelowania części, tworzenie i przeprowadzanie animacji zespołów, automatyczne generowanie dokumentacji technicznej, tworzenie prezentacji projektów, organizowanie współbieżnego zarządzania projektami. Osoby, które uczestniczyły w kursie, mogą przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego uzyskując międzynarodowy certyfikat umiejętności w zakresie oprogramowania Inventor.

CISCO

Od lutego 2013 roku przy WSH w Radomiu funkcjonuje lokalna Akademia CISCO. Program szkolenia oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych.Absolwenci kursu są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego CISCO: IT Essentials, CCNA Discovery, CCNA Exploration, CCNA Security.Zdobyta wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem, stanowi paszport do sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej.

Zapisy na kursy w Radomiu prowadzi dziekanat

Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych WSH:
ul. Domagalskiego 7a
tel. 048 363 15 10

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x