Czesne na studiach podyplomowych

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu jak każda polska uczelnia jest instytucją użyteczności publicznej, funkcjonującą na zasadach non-profit. WSH jest uczelnią niepubliczną i nie otrzymuje żadnych dotacji na działalność z budżetu państwa. Podlega natomiast w pełni prawodawstwu w zakresie szkolnictwa wyższego, na takich samych zasadach jak wszystkie uczelnie w Polsce, w tym uczelnie publiczne. Aby zabezpieczyć środki na funkcjonowanie, uczelnia pobiera od studentów czesne za naukę. Zostało ono skalkulowane na poziomie atrakcyjnym zarówno w skali regionu jak i kraju tak, aby zapewnić wysoki poziom jakości kształcenia. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu jest uczelnią, która od wielu lat utrzymuje czesne na niezmiennym poziomie.

STUDIA PODYPLOMOWE

Wszystkie programy podyplomowe są płatne. Słuchacze mają możliwość dokonywania opłaty w dwóch ratach (za semestr zimowy i za semestr letni) oraz rozłożenia opłaty semestralnej na 4 raty. Słuchacze nie opłacają wpisowego ani opłaty rekrutacyjnej. Uczelnia proponuje skorzystanie z atrakcyjnych programów zniżkowych (pdf).

WYSOKOŚĆ OPŁAT W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

KIERUNEK CZESNE za semestr Liczba semestrów
ZARZĄDZANIE  
Organizacja i zarządzanie w administracji 1500 2
Bezpieczeństwo i higiena pracy 1600 2
Zarządzanie zasobami ludzkimi 1500 2
Zarządzanie projektami 1600 2
Zarządzanie jakością 1500 2
Studia menedżerskie 1500 2
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 1700 2
Menedżer sprzedaży i relacji z klientem 1500 2
Elektroniczny system zarządzania dokumentacją 1600 2
Menedżer zarządzania organizacjami pozarządowymi 1600 2
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ  
Wycena nieruchomości (studia kwalifikacyjne) 1700 2
Audyt i kontrola wewnętrzna 1600 2
Rachunkowość i podatki 1500 2
Doradca podatkowy 1600 2
Doradca finansowy 1500 2
Bankowość 1600 2
PRAWO I ADMINISTRACJA  
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, kadry i płace 1500 2
Zamówienia publiczne 1500 2
Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – ochrona danych osobowych w administracji i biznesie 1600 2
Prawo egzekucyjne i windykacja należności 1500 2
Menedżer ds. bezpieczeństwa 1600 2
Bezpieczeństwo wewnętrzne 1500 2
Zarządzanie projektami unijnymi 1700 2
Ubezpieczenia i pośrednictwo ubezpieczeniowe 1500 2
TRANSPORT I LOGISTYKA  
Logistyka łańcucha dostaw 1500 2
Menedżer logistyki 1500 2
Logistyka międzynarodowa w transporcie 1500 2
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem drogowym 1500 2
Logistyka i spedycja dla nauczycieli 1500 2
IT  
E-bezpieczeństwo i informatyka śledcza 1600 2
Grafika komputerowa i multimedialna 1500 2
Menedżer sieci komputerowych 1500 2
Nowoczesne aplikacje biznesowe 1800 2
Technologie mobilne w biznesie 1800 2
Informatyka dla nauczycieli 1500 2
EDUKACJA I WSPOMAGANIE ROZWOJU  
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (studia kwalifikacyjne) 1200 3
Przygotowanie pedagogiczne (studia kwalifikacyjne) 1500 2
Oligofrenopedagogika (studia kwalifikacyjne) 1200 3
Logopedia z emisją głosu (studia kwalifikacyjne) 1700 4
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 1300 3
Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową 1300 3
Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 1200 3
PSYCHOLOGIA I ROZWÓJ OSOBISTY  
Coaching 1700 2
Doradztwo zawodowe (studia kwalifikacyjne) 1200 3
Socjoterapia (studia kwalifikacyjne) 1200 3
Psychologia w biznesie 1500 2
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1200 3
Profilaktyka, diagnoza, interwencja – terapia sprawców i ofiar przemocy 1600 2
Psychologia sądowa i mediacje 1600 2
STUDIA W JĘZYKA ANGIELSKIM  
Business English 1500 2
STUDIA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH  
Zarządzanie w służbach mundurowych 1500 2
Logistyka w służbach mundurowych 1500 2
Cyberprzestępczość 1500 2

 

OPŁATY DODATKOWE:

  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x