Kierunki studiów

Wykaz kierunków studiów podyplomowych na rok akademicki 2017/2018:

♦ z obszaru ZARZĄDZANIA:
Organizacja i zarządzanie w administracji
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie projektami
Działalność gospodarcza na Ukrainie i rynkach wschodnich – aspekty praktyczne
Studia menedżerskie
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Menedżer sprzedaży i relacji z klientem
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie w oświacie
♦ z obszaru FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI:
Wycena nieruchomości
Rachunkowość i podatki
Audyt i kontrola wewnętrzna
Doradca podatkowy
Analityk finansowy
Finanse i bankowość
♦ z obszaru PRAWA I ADMINISTRACJI
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, kadry i płace
Zamówienia publiczne
Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – ochrona danych osobowych w administracji i biznesie
Prawo egzekucyjne i windykacja należności
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Pozyskiwanie eurofunduszy – zarządzanie projektami unijnymi
Ubezpieczenia i pośrednictwo ubezpieczeniowe
♦ z obszaru TRANSPORTU I LOGISTYKI
Logistyka łańcucha dostaw
Menedżer logistyki
Transport i spedycja
Logistyka i spedycja dla nauczycieli
♦ z obszaru IT
Grafika komputerowa i multimedialna
Menedżer sieci komputerowych
Nowoczesne aplikacje biznesowe
Informatyka dla nauczycieli
♦ z obszaru EDUKACJI I WSPOMAGANIA ROZWOJU
Nauczanie przedsiębiorczości w szkole
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Przygotowanie pedagogiczne
Oligofrenopedagogika
Logopedia z emisją głosu
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową
Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Edukacja i wspomaganie rozwoju osób ze spektrum autyzmu
Tyflopedagogika
Surdopedagogika
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
♦ z obszaru PSYCHOLOGII I ROZWOJU OSOBISTEGO
Coaching i mentoring
Doradztwo zawodowe
Socjoterapia
Psychologia w biznesie
Profilaktyka, diagnoza, interwencja – terapia sprawców i ofiar przemocy
Psychologia śledcza
Psychodietetyka
Psychologia sądowa i penitencjarna
Psychologia reklamy
♦ studia w JĘZYKU ANGIELSKIM
Business English
♦ studia dla SŁUŻB MUNDUROWYCH
Zarządzanie w służbach mundurowych
Logistyka w służbach mundurowych
Cyberprzestępczość

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x